top of page

Vaktechnische ondersteuning voor advocaten (echtscheiding), fiscalisten, accountants en notariaat

Opstellen fiscale opinie Analyse praktische of theoretische vraagstukken (Successiewet, Inkomstenbelasting, Overdrachtsbelasting) Ondersteunende advisering op het snijvlak fiscaliteit en huwelijksvermogens- en erfrecht

Welkom

Fiscale helderheid, inzicht in de (on)mogelijkheden, aansluiting bij uw wensen en beleving, eenvoud als het kan, zeker als het moet!

Frits van der Kamp

Adviseur

Als fiscalist is Frits ruim 25 jaar werkzaam in de brede adviespraktijk. Sinds 2008 heb ik mijn eigen advies- en doceerpraktijk. Na de studie Nederlands Recht te Nijmegen heb ik Fiscaal Recht te Leiden gestudeerd.

Bij het Fiscaal Adviesbureau van Nationale- Nederlanden heb ik als senior fiscaaljurist een brede en zeer gespecialiseerde ervaring opgedaan in de toekomst- voorzieningen als lijfrenten, pensioen, stamrechten alsmede op het terrein van de eigen woning. In die periode heb ik de echtscheiding als één van de bijzondere aandachts- en adviesterreinen mij eigen gemaakt.


In 2007 heb ik mij als partner bij een niche kantoor voor private cliënts vrijwel volledig kunnen toeleggen op de echtscheidingspraktijk.

In 2008 ben ik uiteindelijk mijn eigen kantoor gestart te Alphen aan den Rijn. Vanuit deze centrale plek werk ik samen met en voor advocaten (vFAS) alsmede cliënten rechtsreeks. Ik doe dat zowel bij een scheiding op tegenspraak, maar ook veelvuldig in een overlegsituatie. Dat kan mediation zijn of een vorm van overlegscheiding (zie http://www.overlegscheiden.com) Meestal betreft het een beoordeling en advies omtrent de fiscale aandachtspunten, vaak gerelateerd aan de eigen woning en toekomstvoorzieningen (in de BV!) of de samenhang met de waardering van de BV (aandelen of onderneming). Met enige regelmaat coördineer ik ingewikkelder zaken met bijvoorbeeld buitenlandse fiscale en juridische aspecten in samenspraak met de betrokken (fiscale en juridische/notariële) experts.

Docent & wetenschap

Naast de adviespraktijk ben ik sinds 2000 tevens als docent verbonden aan (post doctorale) onderwijsinstituten, waaronder het Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschappen (onderdelen Eigen woning, Echtscheiding, Alimentatie structuren, en Toekomstvoorzieningen), de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Antwerpen van beide Master Financiële Planning). Ook doceer ik bij de beroepsorganisaties vFAS (gespecialiseerde echtscheidingsadvocatuur), RB, Notariaat (KNB, FBN en Estate Planning College), en op verzoek op congressen en symposia. Ook verzorg ik inhouse/incompany vaktechnische bijeenkomsten.

Tevens ben ik sinds 2015 verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg onder meer als gastdocent echtscheiding in de Masteropleiding Fiscaal Recht. Sinds september 2022 ben ik parttime als Fiscaal docent verbonden aan de Tilburg University.


Sinds 2000 heb ik vele publicaties verzorgd in zowel wetenschappelijke literatuur als de vak- en praktijkliteratuur, zoals in het WFR, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Tijdschrift voor Familierecht, Vakblad Estate Planning, Tijdschrift voor Bedrijfsopvolging, PensioenMagazine, Pensioen Advies, Vakblad Financiële Planning, Echtscheidings Bulletin en Tijdschrift Relatierecht en Praktijk.

bottom of page