Welkom bij mr. Frits van der Kamp 

Fiscaal Adviseur Familierecht

Blog

Postrelationele solidariteit bij afstortingsverplichting van toekomstvoorzieningen in eigen beheer nu ook bevestigd door de Hoge Raad! 

overzicht:  volledig / samenvatting

Over de verwachte aftrekbeperkingen...

Geplaatst op 13 augustus, 2018 om 15:10 Comments reacties (425)


Met Prinsjesdag komt het er op aan: de aftrekbeperkingen tegen een lager tarief worden in wetsvoorstellen gepresenteerd.

In deze https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/07/antwoorden-kamervragen-startnota" target="_blank">link treft u alle vermelde en bekende beperkingen tot een aftrektarief (uiteindelijk/gefaseerd) van circa 37%.

Lees de volledige post »

Overzicht cursussen en lezingen

Geplaatst op 8 juni, 2018 om 3:55 Comments reacties (3)

Opleiding en cursus geselecteerd

Voor het voorjaar treft u nog de laatste interessante opleidingsdagen speciaal voor de diverse vak- en beroepsspecialisten, zoals de echtscheidingsadvocaat, de fiscalist, de notaris, de accountant, de financiële professional of de (scheidings)mediator. Bij voorkeur worden onderwerpen integratief besproken, zodat de samenhang met of relevantie voor een ander rechtsgebied voor de deelnemer inzichtelijk en herkend wordt. Het najaar is vanzelfsprekend ...

Lees de volledige post »

De bijleenregeling in ESB besproken

Geplaatst op 2 mei, 2018 om 7:25 Comments reacties (1)

Als reactie op het in het ESB opgenomen onderzoek naar de samnehang van "overwaarde en verbouwingskosten" d.d. 26 april 2018 (www.esb.nu) wordt door de auteurs Van Dijk (CPB) en Voogt (AVM een aantal aannames gedaan waar op valt af te dingen. In het FD van 2 mei is dit onderzoek aangehaald en komt ook naar voren dat er kennelijk veel mensen hun aangifte onjiust invullen op het punt van de eigen woning (ivm bijleenregeling).

Mijn reactie op de getrokken conclusies treft u hierna en heb i...

Lees de volledige post »

Tijdschrift Relatierecht en Praktijk Wet VPS

Geplaatst op 14 maart, 2018 om 15:55 Comments reacties (2)

en uit mijn eerdere bijdrage (REP augustus 2017) ook nog dit:

“Eigendomsrechten” van de pensioenaanspraak

Welke, niét in de evaluatie vermelde problematiek speelt bij de nadelen van de huidige vereveningshoofdregel ook een rol betreffende de eigendom van het pensioen recht?

In het Tilburgse onderzoek van 2006 wordt al opgemerkt dat wijzigingen in de pensioenregeling die na scheiding en verevening plaats vinden, gewoon gevolgen hebben voor de verevenin...

Lees de volledige post »

Pensioen en lijfrente fiscaal "verrekend"

Geplaatst op 24 januari, 2018 om 9:30 Comments reacties (2)

Het fiscale Hof Den Bosch oordeelt14-12-2017  (ECLI:NL:GHSHE:2017:5584) inzake meerdere aspecten van pensioen- en lijfrenteverrekening.

Sinds 2001 publiceer ik omtrent dit onderwerp, een uitgebreide lijfrentebijdrage treft u in 2009 in het Echtscheidingsbulletin (liefhebers: mail..!)

Er is echter slechts mondjesmaat jurisprudentie geweest, tot 2011: de Rechtbank te Breda oordeeld...

Lees de volledige post »

Wiens "pensioen" is de vereveningsaanspraak?

Geplaatst op 24 januari, 2018 om 9:20 Comments reacties (1)

Op 19 januari 2018 geeft het CAP op https://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_18-001_v180119.htm" target="_blank">www.belastingdienstpensioensite.nl een antwoord op de vraag in hoeverre de ex-partner met een vereveningsaanspraak (na scheiding) deze zelf zou kunnen omzetten naar een ODV of deze kan afkopen.

Het antwoord is van niet te onderschatten belang!! Immers, wat je niet hebt, kun je ook niet kwijtraken! Klinkt logisch, maar civielrechtelijk is dit een zeer ...

Lees de volledige post »

Hof Den Bosch in fiscalibus: natuurlijke verbintenis onvoldoende voor alimentatieaftrek

Geplaatst op 6 december, 2017 om 10:25 Comments reacties (3)

Het Hof Den Bosch acht in de uitspraak van 16 november 2017 een door de man (ex-echtgenoot) geclaimde en beweerde aftrek wegens partneralimentatie van de man niet voldoende onderbouwd en zeker.

Het Hof neemt de overweging van de Rechtbank in zoverre over, dat overweegt: 

“4.3.3. Om in aanmerking te komen voor aftrek van periodieke uitkeringen en verstrekkingen moet onder an...

Lees de volledige post »

De BV versus alimentatie: Boek I versus Boek II Burgerlijk Wetboek

Geplaatst op 16 mei, 2017 om 2:50 Comments reacties (3)

In de laatste Tijdschrift voor Scheidingsrecht wordt weer een mooi jurisprudentie overzicht gemeld (EB 2017/43). Mijn oog valt op de kop:

Partneralimentatie. Kan de alimentatieplichtige naast een vast inkomen van DGA nog meer gelden onttrekken aan zijn BV?"


De uitspraak van het Hof Den Haag van 18 januari 2017 bevat een vraag omtrent alimentatie en raakt daarbij tevens aan de vraag of een "verdere onttrekking ten behoeve van de bepaling van de draagkracht van de...

Lees de volledige post »

Overzicht cursussen voorjaar 2018 mr Frits van der Kamp

Geplaatst op 27 april, 2017 om 8:35 Comments reacties (4)

Opleiding en cursus geselecteerd

In de afgelopen tijd mocht ik al weer veel enthousiaste reacties van deelnemers ontvangen: met een fantastische gemiddelde beoordeling geeft dat weer extra inspiratie! Nadat 2016/2017 veel cursussen over de vele fiscaal juridische aspecten van het (uit te faseren) Pensioen in eigen beheer te hebben mogen bespreken voor notariaat, vFAS advocaten en fiscalisten (Licent), een speciaal ontwikkelde combinatiebijeenkomst van fiscale actualiteiten met b...

Lees de volledige post »

IJkpunten bij exit PEB in een "verrekeningsuitspraak"

Geplaatst op 27 april, 2017 om 6:45 Comments reacties (2)

Belangrijke ijkpunten bij afschaffen van pensioen in eigen beheer in een "verrekeningsuitspraak"!


De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft zich in een uitspraak van 21 juli 2016 uitgelaten over de fiscale aspecten van lijfrente- en pensioenverrekening. Chapeau!

Het was de eerste uitspraak van dezelfde rechtbank voor het eerst in 2011 over de (voor menigeen, of moet ik zeggen: velen!) verrassende toepassing van artikel 3.102, lid 3, Wet...

Lees de volledige post »

Rss_feed